Dr inż. Rafał Janusz Pelka ukończył studia magisterskie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach w 2003 r. uzyskując ocenę bardzo dobrą. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. inż. H. Merty została wyróżniona wśród prac ukończonych na Politechnice Śląskiej nagrodą drugiego stopnia przyznawaną przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oddział w Gliwicach połączoną z zaproszeniem do uczestnictwa w konferencji organizowanej przez SITPChem.

Od lutego 2004 do października 2005 roku pracował na stanowisku asystenta projektanta w dziedzinie ochrony środowiska w firmie „Sozoprojekt” Sp. z o.o. w Katowicach. Posiada zatem doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania instalacji przemysłowych i prawa ochrony środowiska.

W latach 2005-2009 Rafał Pelka był słuchaczem Studium Doktoranckiego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie. W grudniu 2009 r. z wyróżnieniem obronił swoją pracę doktorską. Od 23 lutego 2009 r. Rafał Pelka był zatrudniony na stanowisku asystenta, a od 1 czerwca 2010 r. do chwili obecnej jest adiunktem w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska. W tym też Instytucie od 2014 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Nowych Materiałów i Katalizy.

Rafał Pelka posiada znaczny dorobek naukowy. Jest współautorem 35 artykułów już opublikowanych, z tego 27 w czasopismach z Impact Factorem (indeks h = 10), oraz 4 patentów i 4 zgłoszeń patentowych. Prezentował ponad 50 prac na konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym wygłosił 6 referatów w języku angielskim i 2 w języku polskim.

W 2012 roku przebywał na 2-miesięcznym wyjeździe stażowo-szkoleniowym w Stanford University (USA). Uzyskał tam certyfikat ukończenia studium Professional Development Program in the Field of Science Management and Commercialization (Zarządzanie i Komercjalizacja Badań Naukowych).

W trakcie studiów doktoranckich realizował, jako główny wykonawca, grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora kierował trzema grantami własnymi uzyskanymi w konkursach ustanowionych przez Ministerstwo i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Za swoje osiągnięcia naukowe Rafał Janusz Pelka został już wielokrotnie nagradzany. Między innymi w 2008 roku otrzymał Nagrodę dla Młodych Naukowców przyznaną przez International Association of Catalysis Societies (14th International Congress on Catalysis, Seul, 2008) za pracę zatytułowaną „Study of kinetics of nitriding reaction and catalytic ammonia decomposition on iron catalyst”. Dwukrotnie został laureatem ogólnopolskiego konkursu dla młodych pracowników naukowych zorganizowanego przez Polski Klub Katalizy w Krakowie (w 2007 i 2009 roku). W 2010 roku został uhonorowany medalem `Amicus Scientiae et Veritatis` ustanowionym przez zarząd Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego (STN). W 2010, 2011, 2012 i 2014 roku otrzymał nagrody indywidualne pierwszego oraz drugiego stopnia za osiągnięcia naukowe przyznawaną przez Rektora ZUT w Szczecinie. W 2011 roku jego praca doktorska została wyróżniona przez Polski Klub Katalizy oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Rada Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej w ZUT w Szczecinie uchwałą z dnia 19.12.2017 r. nadała kierownikowi projektu Rafałowi Pelka stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie technologia chemiczna.

Projekt finansowany przez

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem